Úvod Fyz.principy televize Z předválečné historie Léta válečná Poválečná historie Galerie Lidé Kontakt
Telegram rozesílaný Doc.J.Šafránkem účastníkům stáže v Televidu
Sběr materiálu pod okny Televidu - prosinec 1945
"Televid" dnes
Zaměstnanci VTÚ Tanvald
Zaměstnanci VTÚ Tanvald
Superikonoskop
Televizní obrazovka
Vývěva pro čerpání obrazovek a MacLeodův manometr pro měření vakua
Zařízení pro vysoušení povlaků na stínítku obrazovek
První pokusný synchronizátor podle normy 625 řádků, 25 obr./s
První televizní přijímač
První televizní přijímač
Arm.gen. Svoboda, gen. Klapálek, gen. Trejbal na poradě ve VTÚ Tanvald
Kamera se superikonoskopem
Detail kamery se superikonoskopem
VTÚ Tanvald: pplk. Racek, mjr. Ambrož, Ing. Kolesnikov, Ing. Špičák, Čermák, Pavliček, Frič
VTÚ Tanvald, 23.březen 1948: Ing.V.Bubeník objasňuje novinářům princip televize
VTÚ Tanvald, 23.březen 1948: K.Stahl před kamerou.
VTÚ Tanvald, 23.březen 1948: Televizní přijímač při prvním televizním přenosu
VTÚ Tanvald, 23.březen 1948: Novináři prvními televizními diváky
Porada v Riedlově vile, 1.květen 1948: Ing. Špičák, Ing. Kolesnikov, Pavlíček, Ing. Bubeník, Ing. Holý
"VTÚ Tanvald" dnes
Zahájení Mezinárodní výstavy rozhlasu (MEVRO)
MEVRO 1948: Televizní kamera
MEVRO 1948: Detail televizní kamery
MEVRO 1948: Synchronizátor a režijní zařízení
MEVRO 1948: Rozhovor S. Havlíčkové s programovým ředitelem Čs. rozhlasu M.Očadlíkem
MEVRO 1948: Reportáž před pavilonem televize
MEVRO 1948: Televizní přijímač v pavilonu televize
Zahájení XI. Všesokolského sletu
Televizní kamera na XI.Všesokolském sletu
Televizní vysílač pro přenosy z XI.Všesokolského sletu
Stavba televizních antén na Petříně