Úvod Fyz.principy televize Z předválečné historie Léta válečná Poválečná historie Galerie Lidé Kontakt
Mechanická televize Elektronická televize

Mechanická televize

První mechanické televizní soustavy sestrojili ve 20. letech John Logie Baird v Anglii a Charles Jenkins v USA. Obraz měl však malé rozměry a byl velmi nekvalitní. V září 1929 začíná v Anglii pravidelně vysílat na vlnách BBC mechanická televize s 30 řádkovým systémem. Zpočátku byl přenášen jen obraz, od března 1930 je spolu s obrazem přenášen i zvuk. Televizní vysílání z Anglie mělo nadšené diváky i v Čechách. Kvůli špatné kvalitě přenášeného obrazu však neměla mechanická televize velký úspěch a byla na konci 30. let zcela vytlačena televizí elektronickou.

Nejdůležitější částí mechanické televize byl tzv. Nipkowův kotouč s otvory uspořádanými ve spirále. Otáčel-li se kotouč před obrazem, viděl pozorovatel prvním otvorem jen body prvního řádku obrazu, potom druhým otvorem body druhého řádku atd. Kotouč tedy rozdělil obraz na řádky složené z jednotlivých bodů obrazu. Za kotoučem byl selenový fotoelektrický článek, který měnil elektrický proud podle množství světla dopadajícího postupně z různých bodů obrazu. V přijímači byl proces obrácený. Oba Nipkowovy kotouče (ve vysílači i přijímači) se musely otáčet zcela stejnou rychlostí.


Elektronická televize

Průkopníkem elektronické televize byl V. K. Zworykin, který si již v roce 1923 nechal patentovat dvě nejdůležitější části elektronického systému tzv.snímací a přijímací elektronku. První experimenty však ukázaly, že obraz elektronické soustavy je horší než u mechanických soustav. K obratu dochází až v polovině 30. let. Nepravidelné vysílání bylo v USA zahájeno koncem roku nejprve na 240 a pak na 343 řádcích. Anglie přešla na elektronickou soustavu ve svém novém studiu v roce 1937. V Německu byly pokusy zahájeny v roce 1936 a o rok později se už vysílalo dokonce se 441 řádky. Zařízení se 343 řádky zakoupilo v roce 1937 i moskevské televizní studio. S nástupem elektronických soustav mohla být mnohem bohatší i programová skladba. V té době se objevily i první přenosové vozy, takže bylo možné uskutečnit přenosy ze slavností, sportovních událostí atd. Tak bylo možno také přenášet i olympijské hry v Berlíně v roce 1936.